Heat Pump article

 ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ABSOLUTE

ฮีทปั๊ม (Heat pump)

 ฮีทปั๊ม (HEAT PUMP) หรือ ปั๊มความร้อน เพื่อทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน


ปั๊มความร้อน (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่ง (Heat Source) มาทำให้ร้อนขึ้นแล้วส่งไปยังแหล่งที่ต้องการซึ่งมีความร้อนอุณหภูมิสูง (Heat Sink) โดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศแต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องเพื่อไปทำน้ำร้อน หรือลมร้อน ส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ เพื่อทำลมเย็นใช้ร่วมในการปรับอากาศ หรือนำไปผสมกับ Fresh air เพื่อเข้าเครื่องทำความเย็นต่อไป นอกจากนี้ยังมี Heat pump แบบ Water to Water Heat pump ซึ่งจะได้น้ำเย็นเป็นผลพลอยได้ (กรุณาติดต่อบริษัทฯ)
 
อาจกล่าวได้ว่า Heat Pump ทำงานโดยการถ่ายเทความร้อนจากอากาศหรือน้ำรอบข้าง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วส่งไปถ่ายเทความร้อนให้อากาศหรือน้ำ ณ ที่ต้องการ อุณหภูมิของความร้อนที่ได้ไม่สูงมาก (<65C) ขึ้นอยู่กับชนิดของ Refrigerant ที่ใช้ (R22, R134a, R407c) นอกจากทำน้ำร้อนแล้ว Heat Pump ยังใช้ทำอากาศร้อนที่ใช้ในการอบแห้ง หรือทำให้อากาศอุ่นในอาคาร

ข้อมูลเพิ่มเติม Click! www.absoluteheatpump.com
 
 
การใช้ฮีทปั๊มในโรงแรม
 
การใช้ฮีทปั๊มทำน้ำร้อนจ่ายภายในโรงแรม, ห้องพัก
 
 
 
การใช้ Heat Pump ในโรงงานฟักไข่
 
การใช้ Heat Pump ในโรงงานฟักไข่ เพื่อใช้น้ำร้อนในการล้างไข่
 
 
 
การใช้ Heat Pump ในโรงงาน
การใช้ Heat Pump ในโรงงานเพื่ออุ่นน้ำดิบก่อนเข้า Boiler และนำลมเย็นที่ได้ไปเป่าให้ความเย็นในโถงทำงาน
 
 
 

ข้อดีของ  ฮีทปั๊ม (HEAT PUMP)

 
 
 
• ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน
 
สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับ ฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) แต่กินไฟน้อยกว่า 3-4 เท่า (ขึ้นอยู่กับค่าการออกแบบ) เนื่องจากใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแกส กับน้ำ ทำให้น้ำร้อน ซึ่งต่างจากฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนโดยตรง
 
 

 

 

 
• เป็นพลังงานสะอาด
เนื่องจากปั๊มความร้อนรุ่นมาตรฐานใช้สารทำความเย็น R134a ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในอนาคต ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ต่างจากสาร CFC ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและยังทำให้โลกร้อน นอกจากนี้ยังได้ค่าความร้อนสูงเหมาะกับการทำน้ำร้อนอีกด้วย
 

 
• ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้
เพราะปั๊มความร้อนใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก สให้กับน้ำ ทำให้ได้รับลมเย็นเมื่อสารทำความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเมื่ออยู่ใน สถานะของเหลว ทำให้ได้รับลมเย็นเป็นผลพลอยได้ โดยสามารถนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ในการปรับอากาศให้กับห้องเครื่องหรือห้องพักคน งานได้ฟรี 

 
• ปลอดภัย
ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูด หมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วและช๊อตขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจากเป็นน้ำร้อนจากระบบส่วนกลาง ผู้ใช้ไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง 
 
 

การทำงานของ AIR TO WATER HEAT PUMP

 
 
 
 

ปั๊มความร้อน (Heat Pump) ใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบปรับอากาศทั่ว ๆ ไป โดยอุปกรณ์หลักของปั๊มความร้อนมีด้วยกัน 4 ชิ้น คือ
  • เครื่องอัดไอ (Compressor)
  • เครื่องควบแน่น (Condenser)
  • วาล์วลดความดัน (Expansion Valve)
  • เครื่องระเหย (Evaporator
 
หลักการทำงานของปั๊มความร้อนจะใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นกับ ตัวกลาง (น้ำ,อากาศ) คล้ายกับระบบปรับอากาศคือ เมื่อสารทำความเย็นดูดรับความร้อนจากอากาศจะระเหยกลายเป็นไอภายในเครื่อง ระเหย (Evaporator) จากนั้นสารทำความเย็นจะไหลไปยังเครื่องอัดสารทำความเย็น (Compressor) และจะถูกอัดให้มีอุณหภูมิและความดันสูง
 
จากนั้นสารทำความเย็นจะไหลไปยังเครื่องควบแน่น (Condenser) เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ เมื่อสูญเสียความร้อนสารทำความเย็นจะกลั่นตัวเป็นของเหลวและไหลไปยังวาล์วลด ความดัน (Expansion Valve) วาล์วลดความดันจะลด ความดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็นลง สารทำความเย็นที่ผ่านวาล์วลดความดันจะมีลักษณะเป็นของผสมไหลไปรับความร้อน ที่เครื่องระเหยต่อไป การทำงานของปั๊มความร้อนจะทำเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนได้น้ำร้อนตามที่ต้องการ
 
 
 
 
 
 
SPECIFICATION
 
 
- รุ่นที่แสดงเป็นรุ่นมาตรฐาน กรณีต้องการรุ่นที่ใหญ่กว่า ทางบริษัทฯสามารถออกแบบได้ตามความต้องการ
- สำหรับความต้องการน้ำร้อนอุณหภูมิไม่สูงมาก เช่น สระว่ายน้ำ สามารถออกแบบเลือกใช้เป็น น้ำยา R22
- กรณีต้องการน้ำเย็นเป็นผลพลอยได้ สามารถออกแบบให้เป็นรุ่น Water to Water เพื่อนำน้ำเย็นไปใช้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
ผลงานบางส่วนของเรา
 
- Heat Pump สำหรับ โรงแรม, รีสอร์ท
 

 - Heat Pump สำหรับสนามกอล์ฟ 
 


 
 

 
PRODUCTS

Brazed Plate Heat Exchanger
Gasket Plate Heat Exchanger
Radiator article
ORC Engine article
Heat Recovery article
Gas Dryer article
Chiller article
Absorption Chiller article