Gasket Plate Heat Exchanger

 

 

Gasket Plate Heat Exchanger

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchange) แบบถอดล้างได้ (Gasket Plate Heat Exchanger)

 

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย Gasket Plate Heat Exchanger) ยี่ห้อ  จากประเทศอเมริกา โดยมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ (10-12,600 gpm) โดยมีวิศวกรออกแบบและคำนวนขนาดและจำนวนแผ่น รวมถึงการเลือกใช้วัสดุในการทำเฟรม ให้เหมาะกับการใช้งานกับของไหลแต่ละชนิด

 

 

รูปแสดงขนาดและรุ่นต่างๆ ของ  Plate Heat Exchanger

 

รูปแสดงภายใน  Plate Heat Exchanger

 

ลักษณะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น คือ การนำเอาแผ่นถ่ายเทความร้อนหลายๆ แผ่นมาเรียงกัน โดยให้ของไหลแต่ละชนิดไหลผ่านในช่องว่างระหว่างแผ่นสลับกัน โดยระหว่างแผ่นจะมีปะเก็น (Gasket) ซึ่งถูกแรงกดจากจากเฟรมเป็นตัวซีล แผ่นเฟรมทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะถูกแรงกดจาก Stud Bolts อีกที ดังนั้นของไหลทั้ง 2 ชนิดจะไม่ได้สัมผัสกันโดยตรง การถ่ายเทความร้อนจึงเกิดขึ้นจากการถ่ายเทผ่านพื้นที่หน้าตัดของแต่ละแผ่น
 
ปัจจุบันนิยมใช้แผ่นสแตนเลสทำหน้าที่เป็นแผ่นถ่ายเทความร้อน โดยการเลือกใช้ชนิดของแผ่น, profile ของแผ่น และจำนวนแผ่น จะได้รับการออกแบบจากผู้ผลิต ตามชนิดและอุณหภูมิของของไหลที่ต้องการแลกเปลี่ยน

 

 

ข้อดีของ  GASKET PLATE HEAT EXCHANGER
  • สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมมีค่าสูง เนื่องจากถูกออกแบบให้ของไหลมีลักษณะการไหลแบบ Turbulence ที่ความเร็วต่ำ
  • ง่ายต่อการตรวจสอบและบำรุงรักษา โดยสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ทีละแผ่น เพียงคลาย Stud Bolts ออก และเลื่อนแผ่น Back Frame ออก ก็สามารถตรวจสอบและทำความสะอาดได้ทีและแผ่น
  • สามารถแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้ค่า Approach Temperature ต่ำๆ (2-3 F) เนื่องจากการไหลเป็นแบบ Counter Flow และสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่สูงมากของแผ่นเพลท
  • สามารถถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหล 2 ตัว หรือมากกว่า โดยใช้ Heat Exchanger ชุดเดียวกัน โดยการเพิ่ม Intermediate divider setions
  • สามารถปรับปริมาณการถ่ายเทความร้อนได้โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนของแผ่นถ่ายเทความร้อน
  • มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอื่น ในปริมาณการถ่ายเทความร้อนที่เท่ากัน

 

รุ่นและขนาด  GASKET PLATE HEAT EXCHANGER

 

 

 

 
PRODUCTS

Brazed Plate Heat Exchanger
Radiator article
ORC Engine article
Heat Recovery article
Heat Pump article
Gas Dryer article
Chiller article
Absorption Chiller article