บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมครบวงจรในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนความเย็น (Heat Transfer) ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบ, วิจัยและพัฒนา, ผลิตและประกอบ รวมถึงการขายและบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตฮีทปั๊มเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump) และเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ภายใต้แบรนด์ ABSOLUTE 

 

Visitors: 122,070