โรงงาน ไทยอีสเทิร์น ชลบุรี

Absorption chiller ขนาด 80 RT
Source: Hot water for Generator
นำน้ำร้อนจาก Gas Engine มาทำความเย็น เพื่อนำน้ำเย็นไปลดความชื้น Biogas และใช้กับ FCU
Visitors: 119,221