โรงงาน ยาสูบ

Absorption chiller ขนาด 20 ตัน ทำความเย็นให้กับระบบปรับอากาศ
Type : Double Effect
Source : Steam
Visitors: 114,584