ศูนย์วิจัยพลังงาน ปตท. วังน้อย

Absorption chiller ขนาด 30 RT ทำน้ำเย็นให้กับระบบปรับอากาศ
Source : น้ำร้อนจาก Micro Turbine
Visitors: 117,055