โรงงาน ที.เค.อินกอต สมุทรสาคร

Absorption chiller ขนาด 10 RT ทำความเย็นให้กับระบบปรับอากาศ
Source : นำความร้อนจากไอเสียของเตาหลอมอลูมิเนียมมาทำน้ำร้อนเพื่อใช้กับ Absorption chiller
Visitors: 117,050