โรงงาน ที.ซี.ยูเนี่ยน

Absorption Chiller ขนาด 30 ตัน นำน้ำเย็นไปใช้ปรับอากาศ โดยต่อเข้ากับ Stainless Steel Fan Coil
Visitors: 110,174