โรงงาน เอสเอสแอล

Absorption Chiller ขนาด 80 ตัน นำน้ำร้อนจาก Generator มาเป็น source ในการทำความเย็น
Visitors: 110,174