ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 2563

บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้ประกอบการ 98 ราย รายที่ได้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในปีนี้ ทางบริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในหมวดฮีทปั๊มเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

 

 

นับเป็นปีที่ 2 ที่ทางบริษัทฯ ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ทำให้ปัจจุบัน Heat Pump รุ่นมาตรฐานของบริษัทฯ ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 KW ลงมา ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงครบทั้ง 5 รุ่น ซึ่งฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงนี้เป็นการรับรองได้ว่า Heat Pump ของบริษัทฯ เป็นสินค้าประหยัดพลังงาน ซึ่งการเลือกใช้สินค้าประหยัดพลังงานจะทำให้เกิดผลประหยัดในระยะยาว ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาตลอดมา 

 

 

 

Visitors: 117,055