โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี

Heat pump ขนาด 58 KW ทำน้ำร้อนจ่ายภายในโรงพยาบาล 

Visitors: 89,675