Virgin Active เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

Heat pump ฮีทปั๊ม เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ออกแบบให้เป็นแบบ water to water ได้น้ำเย็นเป็นผลพลอยได้ โดยนำน้ำร้อนไปใช้ในฟิตเนส

Visitors: 119,219